siteleft siterigth

about

Velkommen til ComVis Servicecenter

ComVis har siden 1992 udviklet og solgt softwareprodukter til danske og udenlandske kunder indenfor avancerede styringsopgaver i industrien. Vores konceptet er at udvikle IT-relaterede løsninger, der bidrager til lønsomheden på vores kunders egne faglige områder. Et af disse produkter er bookingprogrammet DBRS-CRM, hvortil dette servicecenter er relateret.

ComVis arbejder med det formål at stille spidskompetencer til rådighed for at synliggøre og forbedre ledelse af projekter i vores kunders forretninger. Ved hjælp intelligente værktøj - som dette servicecenter -  hjælper vi vores kunder med metodisk at optimere og dokumentere deres IT-anvendelse af ComVis' produkter.

ComVis varetager udvikling og vedligeholdelse af platforme, systemer, applikationer og portaler. Vores management- og udviklingsopgaver har fokusområder på rådgivning, projektledelse, applikationsudvikling, som er opdelt i 3 divisionter:

ComVis Development
varetager softwareudvikling af egne standardproduker og kundespecifikke applikationer og databaser
ComVis Management
varetager konsulentfunktioner indenfor Human Resource, Infrastruktur og projektledelse og Digital Formidling
ComVis Hosting
varetager drift og vedligeholdelse samt hosting af kundespecifikke web-sider, portaler og databaseløsninger

ComVis Development

ComVis Development kan tilbyde kundespecifikke løsninger baseret på standarder og de nyeste teknologier og har specialiseret sig i specifikke softwareprojekter. Fokusområderne er her projektledelse og systemudvikling primært udviklet på Microsofts platforme såsom SQL-servere og .NET teknologier.

Har du i din virksomhed ønsker og behov i forbindelse med en speciel hardware- eller softwareplatform, kan ComVis også tilbyde en løsning baseret på størst mulig anvendelse af standardkomponenter. I vores koncepter påtager vi os alt ansvar for udvikling, installation og opsætning samt evt. fremtidig drift. Vi dokumenterer og underviser endvidere i de nyeste løsninger.

ComVis Mangagement

Har du i din virksomhed behov for en evaluering af sine nuværende IT-konfigurationer og har behov for råd og vejledning omkring nyinvesteringer, kan du kontakte ComVis Management. Rådgivning, udviklingsopgaver, IT-rapporter, statistiske analyser samt designforslag til forbedringer eller nye installationer udarbejdes i samarbejde med dig og din IT-afdeling.

Rådgivning og servicering håndteres bl.a. som IT-driftsaftaler med faste priser per licens per måned.
Konsulentbistand kan også honoreres ved faste priser per måned.

Fast pris per konsulenttime
Fast pris per licens per måned
Fast pris per konsulent per måned
Fast pris per transaktion ved ASP (Application Service Provider) - klikafgift

Ved at indgå en serviceaftale på support og vedligeholdelse, får du som kunde en sikkerhed for at den nye løsning ajourføres og dermed altid er driftssikker. Faste priser gives på basis af en veldefineret kravspecifikation eller tilbydes
som en klippekortsløsning.

ComVis Hosting

ComVis har medio 2011 taget tiltag til at flytte ComVis' bookingsystem, applikationer og databaser fra kundens domæne til ComVis’ eget domæne. Dette betyder, at dataadgangen stadig er mulig for brugerne i kundens virksomhed men at der samtidigt også opnås en hel række tekniske, performencemæssige og logistiske fordele.

Hastigheder i systemerne er således blevet markant optimeret foruden, at der nu kan gives online adgang til bookingsystemerne alle steder fra – dvs. ikke kun fra virksomhedens domæne men også fra medarbejdernes hjemmearbejdspladser. Dette giver mulighed for helt nye funktionaliteter med integrerede fjernskriveborde og web-adgang på de nyeste platforme og tidssvarende teknologier.

Vi har i ComVis Hosting har vores helt egne Cloud servere, som er placeret hos TDC Hosting og står fysisk i deres sikre datacentre, som varetager, at serverne kører optimalt og at sikkerheden er i orden. Serverne er specielt opbygget med ComVis’ produkter, og deler altså ikke kræfter med nogen andre. Ét af vores største fokus ligger blandt andet på mulig- hederne for at kunne skalere op og ned i kapacitet samtidig med god kombination af hurtig opsætning og lav kostpris.