siteleft siterigth

DBRS-bibliotek

ComVis-værktøjer, teknologier og tjenester

Status på en booking

En booking har en status i form af en tekst og en farvekode, der angiver hvilket tilstand, bookingen befinder sig i. Status skifter hele vejen i bookingens livscyklus og illustreres med farver i kalendere og oversigter. Når en booking er under oprettelse er bookingen automatisk sort men ændres til gul når oprettelsesproceduren er afsluttet. Herefter er det op til brugeren af skifte status når bookingen bekræftes, afholdes, afregnes og afsluttes.


Bemærk
Det er brugerens eget ansvar at angive den til enhver tid korrekte status for en booking!
Bemærk endvidere, at visse statusfarver herunder kan variere efter kundens eget valg.

Statustyper


StatusBeskrivelseKommentar
0Status0Under oprettelseBookingen er nyoprettet og redigeres måske stadig - evt. af en online bruger.
1Status1ForhåndsreservationBookingen er modtaget men er ikke bekræftet. Der er evt. stadig tilbud ude.
2Status2Bekræftet - mangler detaljerBookingen er bekræftet men mangler stadig data før alt er i orden, måske en kontakt, en omviser eller en vareleverance.
3Status3Oplysninger OKBookingen er klar med alle oplysninger bekræftet før arrangementet afholdes.
4Status4Afsluttet til afregningArrangementet er afholdt og bookingen er klar til afregning.
5Status5Godkendt til faktureringBookingen er klar til at blive sendt til fakturering - dvs. alle omkostninger under arrangementer er nu medtaget.
6Status6Faktura fremsendtBookingen er nu halvt eller helt faktureret - enten til kunden direkte eller fremsendt til fakturasystem/revision.
7Status7Afregnet og afsluttetBookingen er faktureret og afregning og sagen kan afsluttes.

Når brugerne har markeret en booking, bliver den orange som markeringsfarve både i tidslinjer og kalendre.

Marker bookingStatus7Udvalgt bookingBrugeren har klikket på en booking eller på anden vis udvalgt en booking.

Status i bookingskærmen


Status vises i alle bookinger nederst i højre hjørne i en rullemenu, hvorfra der kan vælges en status:

Statusbillede

Ved klik på statusknappen åbnes et statusvindue, hvorfra det også er muligt at ændre status. Herfra gives et bedre overblik over status på bookingen foruden at det også er muligt at ændre status for samtlige bookinger i gruppen på én gang.

Statustyper

FunktionBeskrivelse
Aflys bookingenDen pågældende booking slettes tillige med den bagvedliggende sag
Ændrer status for denne bookingStatus kan vælges i dropdownlisten Ny status
Ændrer status for alle bookinger i denne gruppeAlle delbookinger i arrangementet ændres til den nye status *)
Aflys alle bookinger i denne gruppeAlle delbookinger i arrangementet kan slettes på én gang *)
Godkendt alle menuer på denne bookingAlle ikke-godkendte bookingmenuer på den valgte booking ændres til godkendt
Godkendt alle menuer for bookinger i denne gruppeAlle ikke-godkendte bookingmenuer i hele arrangementet ændres til godkendt

*) Bemærk at teksten skifter i kryds-af boksen ved valg af handling

Historik


DatoVersionÅrsagÆndring
Februar 20147.1.0NyudviklingStatus er ensrettet til ovenstående standardtyper. De ekstra røde statustyper, der i tidligere versioner automatisk har genereret en status, er nu placeret som valideringspunkter i det nyoprettede statusvindue.